Wat doet de Virtuele Kliniek voor zorgverleners?

Tijd voor uw patiënten is belangrijk. Maar dat is wat op dit moment ontbreekt. Met de Chipmunk Virtuele Kliniek werkt u efficiënter en effectiever. Met meer inzicht in specifieke parameters, waardoor u een doelgerichter beleid kunt voeren. Het Chipmunk-dashboard geeft in één oogopslag de hele populatie weer met kleurgecodeerde alerts. Afhankelijk van het gekozen abonnement, leveren wij periodiek een monitoringsrapportage inclusief risico-assessment en interventieadvies. Dat betekent voor een praktijk: meer output bij gelijkblijvende capaciteit.

Goede data en hoge compliance

Bij thuismonitoring is de data geen doel op zich. Wij leveren vooral inzichten die zijn gebaseerd op data, patronen die daaruit voortkomen en voorspellingen die op basis daarvan kunnen worden gedaan. En dat betekent minder werk voor u als zorgverlener.

De klinische bruikbaarheid van data wordt bepaald door de kwaliteit van die data en de compliance van de patiënt. Al onze inspanningen richten zich dan ook op het maximaliseren van die twee waarden, waarbij we met name uitblinken in compliance. Door onze blended aanpak is de compliance bij al onze patiënten uitzonderlijk hoog, ook na meer dan een jaar deelname aan de Virtuele Kliniek.
Lees meer over hoe de Virtuele Kliniek werkt

Voordelen van de Chipmunk Virtuele Kliniek

Interessant voor uw praktijk?

De Chipmunk Virtuele Kliniek wordt al door meer dan 25 huisartsenpraktijken en 2 ziekenhuizen ingezet. Wilt u weten hoe u de Virtuele Kliniek kunt inzetten? Neem contact met ons op voor een kennismaking.

We leggen graag uit hoe Chipmunk werkt