Privacy

Chipmunk Health geeft de bescherming van uw gegevens topprioriteit en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor onze diensten hebben wij verklaringen opgesteld:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Doe dit ook als u uw persoonlijke data wilt opvragen, wijzigen en/of verwijderen.