Nog deze maand openen wij voor Meditta Zorg de Meditta Virtuele Kliniek. Dit is een virtuele kliniek voor het managen en behandelen van chronische patiënten en (post-) COVID-19-patiënten. Meditta levert daarbij eerstelijnszorg op afstand met behulp van de Chipmunk Health Virtual Clinic, zoals we die ook in Canada inzetten.

Deze samenwerking leidt tot blended care, waarbij innovatieve techniek met persoonlijke betrokkenheid en aandacht wordt gecombineerd. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten thuis kunnen worden begeleid en behandeld, zonder zichzelf en hun zorgverleners onnodig te belasten.

Waarom is dit belangrijk?

Ten eerste omdat (post-)COVID-19 gerelateerde zorg de druk op de zorg en het spreekuur bij de huisarts verder vergroot. We zien nu al dat het herstel van deze patiënten lang duurt en dat er chronische klachten kunnen ontstaan, zoals longfibrose. Dat betekent regelmatig naar de huisarts of specialist, wat enorme uitdagingen met zich meebrengt om dit type zorg fysiek te scheiden van de reguliere zorg om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden.

Ten tweede zien we dat risicogroepen, zoals mensen met chronische aandoeningen en ouderen, de zorg mijden uit angst voor een besmetting met COVID-19.

Ten derde hebben zorgverleners behoefte aan gevalideerde en objectieve patiëntgegevens om in het (post-)coronatijdperk (chronische) patiënten te kunnen monitoren.

De Meditta Virtuele Kliniek is de oplossing voor deze uitdagingen

Met de Meditta Virtuele Kliniek lossen we meerdere problemen voor patiënten en zorgverleners op:

  1. Chronische patiënten krijgen de zorg die ze nodig hebben, ongeacht hun locatie.
  2. Symptomen van COVID-19 kunnen vroeg worden onderkend voor snelle follow-up.
  3. Patiënten kunnen naar verwachting eerder worden ontslagen uit het ziekenhuis.
  4. Zorgverleners worden veel minder blootgesteld aan besmettingsrisico’s.
  5. Het herstel van COVID-19 kan goed worden gevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Over Chipmunk

Chipmunk Health levert kant-en-klare virtuele klinieken aan huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. Die kunnen daarmee patiënten thuis monitoren, begeleiden en behandelen terwijl geavanceerde data-analyse hen helpt bij het nemen van beslissingen. De patiënt krijgt zelf toegang tot zijn persoonlijke Chipmunk-omgeving voor meer inzicht in zijn gezondheid.
De meetapparatuur wordt rechtstreeks aan patiënten geleverd, met online instructies en support en de patiëntendata worden veilig beheerd en geanalyseerd. Zowel arts als patiënt hebben hier geen omkijken naar.