• nl
Erik Duijsens en Jos Cober

Meditta Magazine: “Wat Chipmunk Health de zorg te bieden heeft”

Eerst even, omdat het leuk is om te weten en ook relevant voor zijn verhaal, iets over de achtergrond van Erik Duijsens. Geboren in Kerkrade studeerde hij bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht. Zijn eerste baan was ook meteen zijn eerste kennismaking met de zorg: hij ging werken voor wat toen het iRv heette, het instituut voor Revalidatievraagstukken. Daarna werkte hij onder meer bij TNO, Liof en het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. In 2010 verhuisde hij met zijn gezin naar Canada en richtte hij Innovation Gateway North America Inc. op, een Canadees-Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in ‘international innovation-driven business development’. De constatering dat in Nederland bij zorginnovatie de nadruk teveel ligt op technologie, onderschrijft hij. “Bovendien is de Nederlandse zorgmarkt een sterk gereguleerde markt. De Amerikaanse zorgmarkt is niet alleen meer business-gedreven, maar ook meer consument-gedreven.” Dat laatste sluit aan bij de opvattingen van Jos Cober, die steeds zegt dat bij zorginnovatie geen dingen ontwikkeld moeten worden waar patiënten niet op zitten te wachten.

5.000 euro per jaar

“In Westerse zorgsystemen staan drie elementen centraal”, zegt Duijsens. “Kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Als je aan één van die drie knoppen draait, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de andere twee. Dat kan niet anders. Dus wat doe je als de vraag naar zorg sterk toeneemt? We geven in Nederland nu al meer dan 5.000 euro per inwoner per jaar aan zorg uit. Ga je de eigen bijdrage verhogen? Het eigen risico? Of het basispakket uitkleden? Er zijn ook grenzen aan wat maatschappelijk wenselijk is.” Cober: “Je moet de zorg slimmer organiseren. Dat doe je bijvoorbeeld door niet alleen te focussen op de zieke mens, maar ook door mensen uit de zorg weg te houden.” En dat is waar Chipmunk Health om de hoek komt kijken. Duijsens: “Je moet niet alleen de bestaande zorgprocessen digitaliseren, maar goed kijken naar de zorgvraag. Waarom gaan mensen naar de dokter? Tachtig procent van de bezoeken aan de huisarts had ook anders geregeld kunnen worden. Veel vragen zijn geruststellingsvragen.” Het is tijd om Chipmunk Health nader te bekijken. Wat is het en wat kan het?

De muziek, niet af en toe een paar noten

Duijsens: “Laten we als voorbeeld iemand met diabetes nemen. Die gaat laten we zeggen vier keer per jaar naar de huisarts. Tenzij zich iets voordoet, gebeurt in de tussentijd vrij weinig. Met Chipmunk leer je een patiënt beter kennen. De patiënt krijgt een weegschaal, een bloeddrukmeter en een bloedsuikermeter. Plus een tablet die in verbinding staat met Chipmunk. De patiënt wordt verteld hoe hij moet meten, wat hij moet meten en wanneer hij moet meten. Via de tablet geeft hij wekelijks de meetgegevens door aan Chipmunk, waar een praktijkondersteuner live meekijkt. Zolang alles in orde is, hoeft geen bericht naar de huisarts doorgestuurd te worden. Is de bloeddruk wat hoger, dan kan aan de patiënt gevraagd worden: meet het morgen nog eens. Als de bloeddruk dan weer goed is, is een onnodig huisartsbezoek voorkomen.” Cober: “Sterker: uit onderzoek blijkt dat veel patiënten onterecht bloeddrukverlagers slikken. Omdat ze toevallig hoge bloeddruk hadden toen ze bij de arts waren.” Duijsens: “Artsen vragen wel eens: al die data, is dat nodig? Dan zeg ik: ja, dat is nodig. Hoe meer we van de patiënt weten, hoe beter.” Cober: “Datamanagement wordt steeds belangrijker, we moeten de relevante data filteren.” Duijsens: “Doordat je veel meer data hebt van een patiënt, veel meer over hem weet, leer je hem beter kennen. Je hoort niet af en toe een paar noten, je hoort de muziek. Dat is ook wat artsen willen, ze zijn alleen bang voor de data-bagger. Die filteren we er met Chipmunk uit.” Het is niet de bedoeling op de stoel van de arts te gaan zitten, benadrukt Cober, maar de arts alleen die gegevens aan te bieden die hij daadwerkelijk wil hebben, gegevens waar hij iets mee kan. Zodat hijzelf meer tijd heeft voor de patiënten die zijn aandacht nodig hebben. Bovendien kan één praktijkondersteuner met Chipmunk veel meer patiënten begeleiden. En daarbij ook extra aandacht schenken aan de patiënten die dat nodig
hebben.

Het ideaalplaatje

Chipmunk Health bv is gevestigd op de Smart Services Campus in Heerlen. Het IT-huis Conclusion is een belangrijk investeerder en ook Zuyd Hogeschool werkt met Chipmunk samen. De hogeschool is enerzijds geïnteresseerd in de effectiviteit van het systeem en anderzijds belangstellend vanuit opleidingsperspectief: door zorginnovaties als Chipmunk veranderen de eisen die aan afstudeerders gesteld worden. Sinds enige tijd loopt bij Meditta een pilot met Chipmunk. Jos Cober: “In de pilot werken we met een aantal enthousiaste huisartsen en een twintigtal patiënten. Ze worden begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige en één keer in de zes weken komen ze hier bij Meditta samen om ervaringen uit te wisselen.” En hoe reageren die patiënten tot nu toe? Missen ze het persoonlijk contact niet? Duijsens: “Dat dachten wij vooraf ook, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De patiënten willen vooral méér, meer mogelijkheden. De aandacht die ze krijgen is anders, maar ze ervaren hem als intensiever. De drempel is lager, je stuurt even een berichtje en je hebt antwoord. Ze voelen zich sneller gerustgesteld. Ook als ze op vakantie gaan: je wordt gemonitord door je eigen ondersteuner en niet door een wildvreemde in het buitenland.” Cober: “Instrumenten als Chipmunk zijn geen doel op zich, ze zijn een instrument, een hulpmiddel om het volume van de zorgvraag ook in de toekomst aan te kunnen. Het ideaalplaatje is dan om dergelijke hulpmiddelen ook in te zetten om ‘gewone burgers’ uit de zorg te houden.”

Bovenstaand artikel verscheen in Meditta Magazine nr. 1, jaargang 2, 2018. 
Download de PDF-versie hier.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chipmunk Health®

Contact
Privacy
Algemene voorwaarden
Over ons

  • nl